czwartek, 27 stycznia 2011

Najprostszy tutorial do Układu Klonów

Układ klonów to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala nam utworzyć w inkscape błyskawicznie pewną ilość kopii obiektu. Gdyby jednak można nim było tylko i wyłącznie klonować, byłoby mało ciekawe, ale jak się za chwilę przekonamy, można za jego pomocą tworzyć bardzo skomplikowane wzory. Nie będę zagłębiał się w działanie poszczególnych opcji klonowania, zainteresowanych odsyłam do przewodnika . Tutaj na szybko pokażę jedynie kilka możliwości narzędzia.Przykład: Symbol radioaktywności.Zaczynamy od narysowania kółka, które będzie centrum naszego symbolu. Wypełniamy go na czarno.Następny krok to stworzenie pojedyńczego skrzydełka. Jego podstawą będzie trójkąt równoboczny. Wybieramy narzędzie do rysowania gwiazd, w jego opcjach (górna belka) zaznaczamy rysowanie wieloboków, ustawiamy ilość narożników na 3 i rysujemy trzymając wciśnięty klawisz CTRL.


Trójkąt ustawiamy czubkiem na środku okręgu. Najlepiej wykorzystać do tego przyciąganie (włączone przyciąganie do środków obiektów i ostrych węzłów) i/lub paletę układania/rozmieszczania.Teraz musimy nadać skrzydełku kształt. Duplikujemy środkowe kółko (Ctrl+D) i trzymając wciśnięte Ctrl+Shift powiększamy je nieco (ctrl zablokuje proporcje, a shift spowoduje, że powiększanie odbywać się będzie względem środka kółka). Duplikat posłuży nam do wycięcia w trójkącie wewnętrznego okręgu. Dla ułatwienia, możemy duplikatowi zdjąć wypełnienie i zadać kontur w innym kolorze.Zaznaczamy duplikat i trójkąt i wybieramy z menu Ścieżka-> różnica (lub po prostu wciskamy Ctrl minus).Podobnie robimy z zewnętrznym łukiem skrzydełka, z tym, że tym razem wybieramy z menu Ścieżka->część wspólna (Ctrl-*).


Mamy skrzydełko. Musimy je jeszcze zrobić dwa razy. Oczywiście możemy dokonać tego ręcznie, jednak zajmuje to trochę czasu. Znacznie szybciej zrobimy używając narzędzia „układ klonów”. Zanim z niego skorzystamy, musimy zrobić jeszcze jedną poprawkę. Klikamy na nasze skrzydełko dwukrotnie przechodząc do trybu obracania i przesuwamy jego środek obrotu na środek kółka (narzędzie klonowania odczytuje środki obrotów obiektów i może przekształcać klony według nich).


Następnie klikamy menu Edycja -> Klonuj -> Utwórz układ klonów. Pojawia się okno z ustawieniami klonowania.


Jak widać mamy tu mnóstwo opcji, które umożliwią nam sterowanie tworzeniem klonów. Dla naszego prostego przykładu ustawienia są następujące: Zakładka symetria – P1: Proste przesunięcie. Zakładka Przesunięcie – Przesunięcie X dla kolumn: -100%. Zakładka obrót – kąt dla kolumnL 120 stopni. Zaznaczamy na dole opcję „Wiersze, kolumny” i ustawiamy 1 wiersz i 3 kolumny.Mając zaznaczone skrzydełko i ustawione narzędzie klikamy utwórz i voila. Symbol radioaktywności gotowy. Musimy tylko usunąć jeden nadmiarowy klon z dolnego skrzydełka.Narzędzie to jeśli się w nie zagłębić daje naprawdę poważne możliwości. Jeśli naszemu początkowemu skrzydełku nadamy wypełnienie "nieokreślone" (znak zapytania w oknie sterowania wypełnieniem i konturem), to podczas tworzenia klonów będziemy mogli skorzystać z zakładki "kolor" i uzyskać na przykład taki efekt:Dodając wiersze oraz zmieniając nieco ustawienia na zakładce "skalowanie" i "przesunięcie" w szybki sposób możemy uzyskać nieco bardziej złożone układy.Oczywiście to wszystko, jest tak naprawdę tylko malutki ułamek tego co potrafi narzędzie układu klonów. Polecam własne eksperymenty i zabawy.

1 komentarz: